Vítejte v knihovně Nová Ves

u Nového Města na Moravě


Vítejte

na stránkách Místní knihovny v Nové Vsi u Nového Města na Moravě


Knihovna se od srpna 2023 nachází v přízemí nově zrekonstruovaného kulturního domu č.p. 86 v obci Nová Ves u Nového Města na Moravě

Kontakt

knihovnice – Zdeňka Kopáčková
telefon: 733 670 272
mail: knihovnanovaves@tiscali.cz
Místní knihovna Nová Ves u Nového Města na Moravě, Nová Ves u Nového Města na Moravě č.p. 86,                 592 31 Nové Město na Moravě

Zřizovatel

Obec Nová Ves u Nového Města na Moravě,                  Nová Ves u Nového Města na Moravě 104, 592 31 Nové Město na Moravě
mail: obec@novavesnm.cz